HAVETRAKTOR BATTERI

Havetraktor batteri

Et havetraktor batteri fra Exide sikrer dig en god start i haven

Et godt havetraktor batteri sikrer at din havetraktor yder sit optimale. Vi har udviklet en serie af batterier – Exide Garden – som er en ny batteriserie specielt til brug i mange af Markedets havetraktorer og små landbrugsmaskiner. Batterierne er på 24 Ah  og 250A CCA. Ca/Ca-legering sikrer god startkraft og lang levetid. Exide Garden fås med polaritet både til venstre og højre og passer ind i mange maskiner fra Husqvarna, Jonsered, John Deere, Stiga med flere. Batterierne leveres færdigopladede og klar til brug.

Se Garden battery oversigten: Download (pdf) »

 

Guide til batterivedligeholdelse
Giv dit batteri bedre ydeevne og længere levetid

 

Opbevaring

› Ved længere tids opbevaring skal batteriet kobles fra det elektriske system. Selv meget lavt strømforbrug (tilsluttede ure, alarm osv.) vil aflade batteriet og medføre, at det på sigt vil tage skade.
› Sørg for at batteriet er fuldt opladet, når det sættes til opbevaring
› Opbevar batteriet køligt (frostfrit) og tørt, da selvafladningen halveres for hver 10. grad, temperature sænkes
› Alle batterier har en vis selvafladning, som viser sig ved, at hvilespændingen falder. Hvis spændingen falder til under 12,4 V, skal batteriet oplades. Batterier, der ikke holdes fuldt opladet, risikerer at sulfatere og miste kapacitet.
› Husk, at et afladet batteri kan få frostskader ved normale vintertemperaturer

 

Vedligeholdelse og drift

› Batterier skal være solidt fastgjorte og have god ventilation
› Batterier fungerer bedst i stuetemperatur. Varme og kulde påvirker batteriets funktion.
› Hold poler og terminaler fri for forurenende stoffer
› Batterierne skal holdes rene og tørre, fordi fugt og snavs kan medføre mindre strømme (lækstrøm) på låget og øge selvafladningen
› For batterier, der kan åbnes, gælder det, at elektrolytniveauet (syren) regelmæssigt bør kontrolleres og ved behov justeres med destilleret vand
› Batterier bør ikke dybdeaflades. Gentagne dybe afladninger forkorter batteriernes levetid betydeligt.
› Batteriers hvilespænding giver en idé om ladetilstanden. (Efter opladning skal batterierne hvile et døgn, således at spændingen stabiliseres, inden hvilespændingen måles).