MAXXIMA STARTBATTERIER

Maxxima startbatteri

Maxxima startbatterier – fantastiske til al slags vejr

I Exide Maxxima startbatterier forener vi vores erfaring med stadigt øgede krav som producenterne af avancerede både, landbrugsmaskiner og biler stiller. Exide MAXXIMA er de startbatterier som giver den højeste koldstarteffekt og den bedste lademodtagelighed pr. kg. batteri.

  • Overlegen startkraft
  • Hurtig opladning
  • Kan monteres liggende
  • Vedligeholdelsesfrit

Ekstreme koldstartsegenskaber
Spiralceller giver Maxxima startbatteriets blyplader større reaktionsflade, hvilket giver højere startstrøm. Batteriet vejer kun ca. 18 kilo men giver hele 800A i startstrøm. Konstruktionen giver høj mekanisk styrke og lav indre modstand.

Ekstremt lademodtagelig
Exide MAXXIMA startbatterier har takket være sin specielle konstruktion meget høj lademodtagelighed. Plader i rent bly giver lav selvudladning.

Ekstrem robust konstruktion
Batteriet har fire kraftige poler for tilslutning både på toppen og på batteriets forside. En meget høj kompression i hver pladegruppe gør at batteriet tåler ekstreme vibrationer.

Rekombinationsbatteri med AGM teknologi
Et rekombinationsbatteri giver lavt udslip af gas, da batteriet fungerer som et lukket system. AGM teknologi indebærer også at elektrolytten (syren) ligger absorberet i separatoren istedet.

Vil du have grundlæggende information om og tips til hvordan du bør behandle dine batterier og få dem til at holde længere så læs her

 

Batterier – definitioner og udtryk

Ampere (A)
Elektrisk enhed for strømstyrke

Bly
Grundbestanddel i batteriet (Pb)

Cycle
Batteriets livscyklus, svarende til antal op- og afladninger

Elektrolyt
I batterier er elektrolytten fortyndet svovlsyre.

Gasning
Når et batteri når gas-spændingen sønderdeles vandet i ilt og brint hvilket medfører eksplosions-fare.

Kapacitet (Ah)
Batteriets kapacitet er – populært sagt – den mængde energi batteriet indeholder.

Knaldgas – ilt og brint
Et batteri, som tages fra laderen inden afsluttet ladeforløb, vil for det meste stå og gasse.
Et batteri, som er færdigladet med låget lukket, vil være længe om at komme af med sine gasser. Dette medfører at luften omkring batteriet er fyldt med brint-gasser, som eksploderer ved mindste gnist.
Et batteri som eksploderer, vil højst sandsynligt sprænge cellelågene og slynge syren ud i omgivelserne. Hvis der tilfældigvis skulle være en eller flere personer i nærheden, vil disse blive ramt af syren. Skulle uheldet være ude, kan syren nogenlunde neutraliseres med masser af rindende vand – efterfulgt af et hurtigt besøg åskadestuen. Et batteri udsender gasser under opladning. Især brint er meget eksplosionsfarlig. Så pas på med cigaretter, gnister, uisoleret værktøj og åben ild i nærheden af batteriet.

Lader
Der skal altid bruges godkendte ladere. Andre ladere fører til kraftig gasning og afkorter batteriets levetid

Pauseladning
Ladning hvor gaspunktet ikke nås.

Recycling
Batterierne indgår i ReturBats genbrugsordning.

Selvafladning
Ud over normale afladning selvaflader et batteri ca. 5-7% af sit kapacitet pr. måned

Sulfater
Syrerester

Transport
Under transport bør batteripolerne beskyttes mod kortslutning

Udetemperatur
Temperaturen har indflydelse på batteriets kapacitet. Ladning bør foregå ved normal rumtemperatur.

Vedligeholdelsesfri
Ingen efterfyldning med vand i hele batteriets levetid.

Volt
Elektrisk enhed for spænding